בשעה טובה ומוצלחת, שמח לשמוע שהצלחת למכור את המחשב.