תודה על המדריך ודרך אגב יש כאן עוד מדריך אאיך מעלים תמונה לאתר ככה שכל מי ששאל איך מעלים לאתר יכול להסתכל במדריך השני