תן יותר פרטים
מה המצב של המכשיר? גירסה? מה ניסית לעשות ואיך?