אז תפתח פוסט חדש לזה, לא צריך להקפיץ פוסט מלפני שנה...
זה לא שהוא יחזור לבדוק את מה שכתבת כאן אחרי שנה...בשביל זה יש שליחת הודעות פרטיות...