שיחה בין Amit.S ו- nukfir

1 הודעות מבקרים

  1. äéé,
    áàçú äúâåáåú ùìê øàéúé ùàîøú ù÷øä ìê äî÷øä òí äñéãéä áöáò ìáï ùäú÷ðú âøñà ìà ðëåðä âí ìé æä ÷øä àéê ñéãøú àú æä áñåó?
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1