שיחה בין adiadis ו- Walcott14

1 הודעות מבקרים

  1. ìîä øåá äèååé÷éí ùôéøñîú òåìéí ëñó?àå ùæä ëëä öøéê ìäéåú?àí ëï àéê àðé îáöò úúùìåí..
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1