שיחה בין שנינוש! ו- erezpi

2 הודעות מבקרים

  1. äéé æä àøæ úùìçé ìé ìôä úæëåøú ìàéæä úåëðä àú öøéëä
  2. äéé àðé öøéëä àú ä÷åã ùì äúåëðä touchcopy áá÷ùä åîîîù úåãä òð÷éú
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2