שיחה בין GGuyZ ו- islavi

1 הודעות מבקרים

  1. úåãä òì äúùåáä! òì àéæä user åñéñîä àúä îãáø?
    äàí öøéê ìôúåç ôåøè áðúá ëãé ùäúåëðä úòáåã?
    äöèøôåú ìøùú Wi-Fi äáéúéú ãåøùú ø÷ ñéñîä áìé USER.
    úåãä!
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1