שיחה בין jjjj ו- Shaisepsep

3 הודעות מבקרים

  1. ãáø àéúé áäåãòåú ôøèéåú àçé
  2. äéé ëï äîúàí òãééï øìáðèé éåùá áàøåï ìà ðâòúé áå...
  3. äîúàí 30 ôéï òåã øìáðèé?
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 3 הודעות גולשים מתוך 3