שיחה בין tomer1749 ו- lidoravi

1 הודעות מבקרים

  1. øàéúé ùôéøñîú îéãò òì smart cover ì-ipad 2 , øöéúé ìùàåì îàéôä àðé éëåì ì÷ðåú àåúå áîçéø äëé æåì? îáçéðúé ìäæîéï îàúøéí îçå"ì áà áçùáåï åæä ìà ëì ëê îùðä ìé...
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1