שיחה בין yefa ו- itsik66

1 הודעות מבקרים

  1. éù ìé àééôåï ùì ôìàôåï ìà ôøåõ åòáã ìé îöåéï . àðé øåöä ìäú÷éï àú äñãéä òì äàééôåï ùì åàðé ìà éåãò îä àðé öøéê
    òæøä áá÷ùä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1