שיחה בין AmitG ו- OFIRHAIT

1 הודעות מבקרים

  1. ëúáúé ìôðé ùáåòééí ôðéä ìòæøä áôåøåí úîéëä åàó àçã ìà äâéá ìé òì æä åæàú áòéä ìà ÷èðä ùìà îöàúé ìä ôúøåï...àðé àùîç àí úòæåø ìé àå úúï ìé îéùäå ùéëåì ìòæåø ìé, äðä äàùëåì ùôúçúé
    http://www.iphones.co.il/forum/thread119316.html
    úåãä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1