שיחה בין gilos ו- laska

1 הודעות מבקרים

  1. äé âéìåñ, àðé ôúçúé àú äðåùà äæä ùì ää÷ãîä. äàí âí àúä äæîðú 6+? áàéæå ùòä æá äéä áéåí ùéùé ä 12.9 áùòåï éùøàì?
    úåãä!
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1