שיחה בין iphones admin ו- niran0205

1 הודעות מבקרים

  1. ùìåí ,

    àúä éëåì áá÷ùä ìùðåú àú äùí ùìé ì - Niran.M

    ùìçúé äåãòä ììàìé , äåà ôùåè ìà ðîöà áôåøåí ëãé ìùðåú...

    úåãä !
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1