שיחה בין SHAHAR SHOKO ו- nivos753

2 הודעות מבקרים

  1. ðå äñúãøú òí îä ùùìçúé ìê?
  2. àúä éëåì ìùìåç ìé áá÷ùä ÷éùåø ìäåøãú ùì ägm **ùì iso6 úåãä øáä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2