מחשב כף יד

צפייה בגרסה מלאה : Madonna - כל התמונות במקום אחדEli
04/09/09, 02:08
http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1.JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (1).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (2).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (3).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (4).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (5).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (6).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (7).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (8).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (9).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (10).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (11).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (12).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (13).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (14).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (15).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (16).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (17).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (18).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (19).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (20).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (21).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (22).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (23).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (24).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (25).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (26).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (27).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (28).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (29).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (30).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (31).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (32).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (33).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (34).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (35).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (36).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (37).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (38).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (39).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (40).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (41).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (42).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (43).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (44).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (45).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (46).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (47).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (48).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (49).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (50).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (51).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (52).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (53).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (54).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (55).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (56).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (57).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (58).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (59).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (60).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (61).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (62).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (63).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (64).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (65).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (66).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (67).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (68).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (69).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (70).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (71).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (72).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (73).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (74).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (75).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (76).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (77).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (78).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (79).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (80).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (81).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (82).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (83).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (84).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (85).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (86).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (87).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (88).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (89).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (90).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (91).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (92).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (93).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (94).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (95).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (96).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (97).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (98).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (99).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (100).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (101).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (102).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (103).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (104).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (105).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (106).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (107).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (108).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (109).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (110).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (111).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (112).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (113).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (114).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (115).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (116).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (117).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (118).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (119).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (120).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (121).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (122).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (123).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (124).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (125).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (126).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (127).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (128).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (129).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (130).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (131).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (132).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (133).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (134).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (135).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (136).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (137).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (138).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (139).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (140).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (141).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (142).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (143).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic1 (144).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2.JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (1).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (2).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (3).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (4).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (5).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (6).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (7).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (8).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (9).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (10).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (11).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (12).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (13).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (14).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (15).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (16).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (17).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (18).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (19).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (20).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (21).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (22).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (23).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (24).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (25).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (26).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (27).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (28).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (29).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (30).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (31).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (32).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (33).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (34).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (35).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (36).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (37).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (38).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (39).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (40).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (41).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (42).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (43).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (44).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (45).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (46).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (47).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (48).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (49).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (50).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (51).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (52).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (53).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (54).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (55).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (56).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (57).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (58).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (59).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (60).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (61).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (62).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (63).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (64).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (65).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (66).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (67).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (68).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (69).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (70).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (71).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (72).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (73).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (74).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (75).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic2 (76).JPG


http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3.JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (1).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (2).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (3).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (4).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (5).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (6).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (7).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (8).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (9).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (10).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (11).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (12).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (13).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (14).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (15).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (16).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (17).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (18).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (19).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (20).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (21).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (22).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (23).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (24).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (25).JPG

http://www.iphones.co.il/files/madonnapic3 (26).JPG

S.L.Y - T.B
05/09/09, 07:40
תמונות מהממות אלי!

איך הגעת כל כך קרוב וצילמת כל כך איכותי?

Maor.S
05/09/09, 08:14
אלי שילמת 1500 שקל לכרטיס???

gayala
05/09/09, 11:56
לפי התמונות רואים היית קדימה.. היית בvip?

orfarag
05/09/09, 13:40
פששש ,
אחלה של תמונות !

ללא ספק , חוויה בלתי נשכחת .

Eli
06/09/09, 16:06
הייתי בגולדן

oriX
06/09/09, 16:13
סחתיין עלייך :)

brazilero
06/09/09, 16:52
אותי מעניין איך הצלחת להכניס את ה-d40 + עדשת טלה 70-300 (כמדומני) ?

M1chael
06/09/09, 21:34
תמונות אדירות.

Eli
07/09/09, 23:30
אותי מעניין איך הצלחת להכניס את ה-d40 + עדשת טלה 70-300 (כמדומני) ?

55-200

שיטת מצליח - ביקשתי ממאבטח לבדוק שזאת לא מצלמת וידאו, ושכמובן אינני יכול לצלם שם וידאו, הוא היה קצת בהלם מהשאלה , מלמל " כן כן זה בסדר ... " ועברנו :)

sd212
08/09/09, 01:21
לא משהו המופע!!

brazilero
08/09/09, 09:24
55-200

שיטת מצליח - ביקשתי ממאבטח לבדוק שזאת לא מצלמת וידאו, ושכמובן אינני יכול לצלם שם וידאו, הוא היה קצת בהלם מהשאלה , מלמל " כן כן זה בסדר ... " ועברנו :)

חתיכת מצליח ! בהתחשב בכך בהם רשמו בפירוש שאסורה הכנסת מצלמות (והם לא עשו הבדל בין וידאו וסטילס) :d

Nider
08/09/09, 13:05
פששש.. טוב!!