נסיון לעשות force restart מחזיר אותנו ללוגו תקוע שנכבה לאחר כמה דקות. נסיונות חוזרים, עם מטען, וללא מטען, לא הניבו תוצאות. רעיונות?